Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR F GIRLS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2Out 29.  PINTÉR Nóra HUN-TTKSE HUN 1:08.82
  2. 3In 13.  DIVIACZKI Dóra HUN-FTC HUN 1:11.10
  3. 3Out 30.  VÖRÖS Kata HUN-TTKSE HUN 1:16.25
  4. 2In 15.  SZEPESI Nadin HUN-FTC HUN 1:17.16
  5. 1In 3.  PERJÉS Enikő HUN-BSSE HUN 1:20.73
  DQ 14.  MATHISZ Eliza HUN-FTC HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR F GIRLS 100 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 1Out 14.  MATHISZ Eliza HUN-FTC HUN 0:14.90
  2. 3In 13.  DIVIACZKI Dóra HUN-FTC HUN 0:15.01
  3. 2Out 29.  PINTÉR Nóra HUN-TTKSE HUN 0:15.38
  4. 3Out 30.  VÖRÖS Kata HUN-TTKSE HUN 0:15.73
  5. 2In 15.  SZEPESI Nadin HUN-FTC HUN 0:15.85
  6. 1In 3.  PERJÉS Enikő HUN-BSSE HUN 0:16.86Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR F GIRLS 1 Lap
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 1In 29.  PINTÉR Nóra HUN-TTKSE HUN 0:47.92
  2. 3In 14.  MATHISZ Eliza HUN-FTC HUN 0:49.36
  3. 2In 30.  VÖRÖS Kata HUN-TTKSE HUN 0:49.75
  4. 2Out 13.  DIVIACZKI Dóra HUN-FTC HUN 0:49.75
  5. 3Out 15.  SZEPESI Nadin HUN-FTC HUN 0:54.02
  6. 1Out 3.  PERJÉS Enikő HUN-BSSE HUN 0:56.75Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR F BOYS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2In 46.  MAZÁNY Boromír HUN-FTC HUN 1:06.88
  2. 2Out 54.  GYÖRGY GOMBOS Csanád HUN-TTKSE HUN 1:15.10
  3. 1In 37.  PERJÉS András HUN-BSSE HUN 1:19.48Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR F BOYS 100 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2In 54.  GYÖRGY GOMBOS Csanád HUN-TTKSE HUN 0:14.54
  2. 1In 46.  MAZÁNY Boromír HUN-FTC HUN 0:14.62
  3. 2Out 37.  PERJÉS András HUN-BSSE HUN 0:15.34Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR F BOYS 1 Lap
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2Out 46.  MAZÁNY Boromír HUN-FTC HUN 0:43.64
  2. 1In 54.  GYÖRGY GOMBOS Csanád HUN-TTKSE HUN 0:48.96
  3. 2In 37.  PERJÉS András HUN-BSSE HUN 0:52.77Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR E GIRLS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 7In 21.  TAMÁS  Ramóna HUN-TDKE HUN 0:54.68
  2. 7Out 10.  PÁSZTOR Orsolya HUN-FTC HUN 0:56.34
  3. 4Out 12.  PUKSA Veronika HUN-FTC HUN 0:57.95
  4. 3In 11.  PÉTER Anna HUN-FTC HUN 0:58.28
  5. 6Out 28.  SÁNDOR Léna HUN-TTKSE HUN 1:01.05
  6. 6In 20.  KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 1:02.50
  7. 5In 1.  KISS Virág HUN-BSSE HUN 1:08.94
  8. 2Out 19.  BARSI Minka HUN-TDKE HUN 1:10.62
  9. 1In 9.  DÉVÉNYI Sarolt HUN-FTC HUN 1:14.18
  10. 3Out 27.  KÖVESDI Abigél HUN-TTKSE HUN 1:14.33
  11. 2In 2.  ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN 1:24.47
  DNS 22.  WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN NR
  DNF 18.  BALOGH Leila HUN-TDKE HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR E GIRLS 1 Lap
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 6Out 21.  TAMÁS  Ramóna HUN-TDKE HUN 0:36.44
  2. 7In 10.  PÁSZTOR Orsolya HUN-FTC HUN 0:37.96
  3. 6In 12.  PUKSA Veronika HUN-FTC HUN 0:39.20
  4. 4In 11.  PÉTER Anna HUN-FTC HUN 0:39.63
  5. 7Out 28.  SÁNDOR Léna HUN-TTKSE HUN 0:41.21
  6. 5Out 20.  KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 0:42.25
  7. 4Out 18.  BALOGH Leila HUN-TDKE HUN 0:43.13
  8. 2In 1.  KISS Virág HUN-BSSE HUN 0:47.28
  9. 3Out 9.  DÉVÉNYI Sarolt HUN-FTC HUN 0:50.12
  10. 5In 27.  KÖVESDI Abigél HUN-TTKSE HUN 0:50.66
  11. 1In 2.  ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN 0:53.02
  12. 3In 19.  BARSI Minka HUN-TDKE HUN 0:53.21
  DNS 22.  WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR E GIRLS 100 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 4Out 21.  TAMÁS  Ramóna HUN-TDKE HUN 0:12.49
  2. 1Out 10.  PÁSZTOR Orsolya HUN-FTC HUN 0:12.78
  3. 6Out 11.  PÉTER Anna HUN-FTC HUN 0:13.17
  4. 2In 20.  KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 0:13.31
  5. 5In 28.  SÁNDOR Léna HUN-TTKSE HUN 0:13.43
  6. 2Out 12.  PUKSA Veronika HUN-FTC HUN 0:13.47
  7. 3Out 1.  KISS Virág HUN-BSSE HUN 0:13.79
  8. 5Out 2.  ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN 0:14.51
  9. 4In 27.  KÖVESDI Abigél HUN-TTKSE HUN 0:14.62
  10. 1In 19.  BARSI Minka HUN-TDKE HUN 0:14.77
  11. 3In 9.  DÉVÉNYI Sarolt HUN-FTC HUN 0:15.02
  DNS 18.  BALOGH Leila HUN-TDKE HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR E GIRLS 2 Laps
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 6Out 21.  TAMÁS  Ramóna HUN-TDKE HUN 1:13.00
  2. 6In 10.  PÁSZTOR Orsolya HUN-FTC HUN 1:16.72
  3. 1In 11.  PÉTER Anna HUN-FTC HUN 1:20.79
  4. 5In 12.  PUKSA Veronika HUN-FTC HUN 1:21.91
  5. 1Out 28.  SÁNDOR Léna HUN-TTKSE HUN 1:22.16
  6. 3In 20.  KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 1:27.90
  7. 3Out 1.  KISS Virág HUN-BSSE HUN 1:36.54
  8. 2Out 19.  BARSI Minka HUN-TDKE HUN 1:36.88
  9. 4In 27.  KÖVESDI Abigél HUN-TTKSE HUN 1:41.62
  10. 4Out 2.  ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN 1:44.66
  11. 2In 9.  DÉVÉNYI Sarolt HUN-FTC HUN 1:44.96
  DNS 18.  BALOGH Leila HUN-TDKE HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR E BOYS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 5In 45.  VARGA Miron HUN-FTC HUN 0:57.44
  2. 2Out 42.  PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 0:57.79
  3. 5Out 44.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 1:00.54
  4. 4Out 53.  VÖRÖS Dániel HUN-TTKSE HUN 1:05.49
  5. 3In 35.  FEHÉRPATAKY Imre HUN-BSSE HUN 1:10.04
  6. 4In 41.  ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 1:13.28
  7. 2In 36.  SZABÓ Noel HUN-BSSE HUN 1:28.87
  DNS 43.  SPIELBERGER Áron HUN-FTC HUN NR
  DNS 40.  GOLDA  Miklós HUN-FTC HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR E BOYS 1 Lap
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 4Out 45.  VARGA Miron HUN-FTC HUN 0:38.10
  2. 3Out 42.  PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 0:40.50
  3. 5In 44.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 0:43.51
  4. 4In 53.  VÖRÖS Dániel HUN-TTKSE HUN 0:45.80
  5. 3In 35.  FEHÉRPATAKY Imre HUN-BSSE HUN 0:47.01
  6. 5Out 41.  ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 0:47.74
  7. 1In 36.  SZABÓ Noel HUN-BSSE HUN 0:58.06
  DNS 43.  SPIELBERGER Áron HUN-FTC HUN NR
  DNS 40.  GOLDA  Miklós HUN-FTC HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR E BOYS 100 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 4In 45.  VARGA Miron HUN-FTC HUN 0:13.00
  2. 4Out 42.  PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 0:13.40
  3. 2In 44.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 0:13.50
  4. 1Out 35.  FEHÉRPATAKY Imre HUN-BSSE HUN 0:14.02
  5. 3In 41.  ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 0:14.46
  6. 1In 53.  VÖRÖS Dániel HUN-TTKSE HUN 0:14.65
  7. 2Out 36.  SZABÓ Noel HUN-BSSE HUN 0:16.54
  DNS 40.  GOLDA  Miklós HUN-FTC HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR E BOYS 2 Laps
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2In 42.  PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 1:24.38
  2. 1Out 44.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 1:26.44
  3. 4In 53.  VÖRÖS Dániel HUN-TTKSE HUN 1:31.72
  4. 3Out 35.  FEHÉRPATAKY Imre HUN-BSSE HUN 1:37.42
  5. 2Out 41.  ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 1:42.14
  6. 3In 36.  SZABÓ Noel HUN-BSSE HUN 1:57.84
  DQ 45.  VARGA Miron HUN-FTC HUN NR
  DNS 40.  GOLDA  Miklós HUN-FTC HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR D GIRLS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2Out 26.  CSANÁDI Jázmin HUN-TTKSE HUN 0:56.76
  2. 2In 17.  URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 0:59.03
  3. 1In 8.  EGRESSY Cecília HUN-FTC HUN 1:09.30Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR D GIRLS 1 Lap
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 1In 26.  CSANÁDI Jázmin HUN-TTKSE HUN 0:38.72
  2. 2Out 17.  URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 0:41.00
  3. 2In 8.  EGRESSY Cecília HUN-FTC HUN 0:47.66Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR D GIRLS 100 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2In 26.  CSANÁDI Jázmin HUN-TTKSE HUN 0:13.20
  2. 1In 17.  URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 0:13.30
  3. 2Out 8.  EGRESSY Cecília HUN-FTC HUN 0:14.63Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR D GIRLS 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2In 26.  CSANÁDI Jázmin HUN-TTKSE HUN 1:56.65
  2. 2Out 17.  URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 2:00.31
  3. 1In 8.  EGRESSY Cecília HUN-FTC HUN 2:17.90Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR D BOYS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 3In 51.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 0:52.01
  2. 3Out 52.  URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN 0:53.15
  3. 2Out 38.  KELLY Hugo Arthur HUN-FTC HUN 1:00.74
  4. 1In 34.  HAJDU Benedek HUN-BSSE HUN 1:03.82
  5. 2In 39.  LENG Ming Jun HUN-FTC HUN 1:06.15Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR D BOYS 1 Lap
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2In 52.  URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN 0:36.10
  2. 2Out 38.  KELLY Hugo Arthur HUN-FTC HUN 0:38.77
  3. 1Out 39.  LENG Ming Jun HUN-FTC HUN 0:41.59
  4. 1In 51.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 0:43.61Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR D BOYS 100 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2In 51.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 0:11.75
  2. 1Out 52.  URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN 0:12.32
  3. 2Out 38.  KELLY Hugo Arthur HUN-FTC HUN 0:13.16
  4. 1In 39.  LENG Ming Jun HUN-FTC HUN 0:13.63Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR D BOYS 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 3Out 51.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 1:52.84
  2. 3In 52.  URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN 1:59.02
  3. 2In 38.  KELLY Hugo Arthur HUN-FTC HUN 2:08.07
  4. 2Out 34.  HAJDU Benedek HUN-BSSE HUN 2:13.01
  5. 1In 39.  LENG Ming Jun HUN-FTC HUN 2:17.33Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR C BOYS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 4Out 32.  KLIMASZ Márton HUN-BSSE HUN 0:45.97
  2. 4In 49.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 0:49.92
  3. 3In 50.  STANGLI Tamás HUN-TDKE HUN 0:50.30
  4. 2In 48.  JÓNÁS Dániel HUN-TDKE HUN 0:53.39
  5. 2Out 33.  KOVÁCS Barnabás HUN-BSSE HUN 0:54.19
  6. 1In 47.  BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 0:57.37
  DNS 31.  GYÖRGYI Attila HUN-BSSE HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR C BOYS 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 3In 32.  KLIMASZ Márton HUN-BSSE HUN 1:38.63
  2. 1In 50.  STANGLI Tamás HUN-TDKE HUN 1:43.68
  3. 2In 49.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 1:45.74
  4. 2Out 31.  GYÖRGYI Attila HUN-BSSE HUN 1:46.10
  5. 3Out 48.  JÓNÁS Dániel HUN-TDKE HUN 1:51.95
  6. 1Out 47.  BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 2:01.92Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR C BOYS 1 Lap
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 4Out 32.  KLIMASZ Márton HUN-BSSE HUN 0:31.18
  2. 4In 50.  STANGLI Tamás HUN-TDKE HUN 0:35.23
  3. 3Out 31.  GYÖRGYI Attila HUN-BSSE HUN 0:35.42
  4. 3In 49.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 0:35.92
  5. 1In 33.  KOVÁCS Barnabás HUN-BSSE HUN 0:36.01
  6. 2Out 47.  BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 0:39.39
  DNS 48.  JÓNÁS Dániel HUN-TDKE HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR C BOYS 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2Out 32.  KLIMASZ Márton HUN-BSSE HUN 2:34.58
  2. 3In 49.  PAP Csanád HUN-TDKE HUN 2:44.77
  3. 2In 31.  GYÖRGYI Attila HUN-BSSE HUN 2:53.97
  4. 1In 50.  STANGLI Tamás HUN-TDKE HUN 2:55.44
  5. 1Out 47.  BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 3:06.04
  DNS 48.  JÓNÁS Dániel HUN-TDKE HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR WOMEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 4In 23.  PALAKOVICS Fanni HUN-TDKE HUN 0:47.59
  2. 3Out 24.  IVÁNYI Kata HUN-TTKSE HUN 0:48.48
  3. 2Out 16.  GÖRGÉNYI Antónia HUN-JKLE HUN 0:50.46
  4. 4Out 4.  KOVÁCS Hanna HUN-BSSE HUN 0:52.16
  5. 2In 6.  VÁRLAKI Luca HUN-BSSE HUN 0:55.32
  6. 1In 5.  MAGYAR Dóra HUN-BSSE HUN 1:13.57
  DQ 7.  VÉGH Bíborka HUN-BSSE HUN NRHungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR WOMEN 1500 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 3Out 23.  PALAKOVICS Fanni HUN-TDKE HUN 2:33.88
  2. 3In 24.  IVÁNYI Kata HUN-TTKSE HUN 2:38.32
  3. 2Out 4.  KOVÁCS Hanna HUN-BSSE HUN 2:41.72
  4. 2In 16.  GÖRGÉNYI Antónia HUN-JKLE HUN 2:52.24
  5. 1In 7.  VÉGH Bíborka HUN-BSSE HUN 2:54.34
  6. 1Out 6.  VÁRLAKI Luca HUN-BSSE HUN 3:05.62Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR WOMEN 1000 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2In 24.  IVÁNYI Kata HUN-TTKSE HUN 1:38.87
  2. 3In 23.  PALAKOVICS Fanni HUN-TDKE HUN 1:39.38
  3. 2Out 4.  KOVÁCS Hanna HUN-BSSE HUN 1:42.85
  4. 3Out 16.  GÖRGÉNYI Antónia HUN-JKLE HUN 1:43.21
  5. 1In 7.  VÉGH Bíborka HUN-BSSE HUN 1:48.77
  6. 1Out 5.  MAGYAR Dóra HUN-BSSE HUN 2:54.27Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023


Distance Classification


JUNIOR WOMEN 3000 m
 
Qualif.-Round Rank   Pair/Lane No.  Name Member   Points Time
HEATS
  1. 2Out 23.  PALAKOVICS Fanni HUN-TDKE HUN 5:28.26
  2. 1In 4.  KOVÁCS Hanna HUN-BSSE HUN 5:44.44
  3. 2In 7.  VÉGH Bíborka HUN-BSSE HUN 6:08.34